Evaluare psihologică

Abordează modul în care funcționează o persoană, caracteristicile și mecanismele psihologice ale acesteia (profilul de personalitate).

Scopul evaluării poate fi și determinarea capacităților unei persoane de a efectua o anume activitate (conducere auto, port arma etc.) sau de a fi aptă pentru o anume activitate (generarea pofilelor ocupaționale).

Concluziile evaluării psihologice se regăsesc într-un raport de evaluare psihologică. 

Modul în care este organizată și se desfășoară evaluarea psihologică este strâns legat de scopul ei, în acest sens, vor fi utilizate metode, instrumente si tehnologie specifică.

CE EVALUĂM

APTITUDINILE COGNITIVE

 • abilitatea generală de învățare (memoria de lucru, inhibiția cognitivă, comutarea atenției, raționamentul analitic și transferul analogic);
 • aptitudinea numerică (raționamentul matematic și calculul matematic);
 • aptitudinea verbală (vocabularul, sintaxa și înțelegerea textelor);
 • aptitudinea spațială (orientarea spațială, generarea de imagini);
 • aptitudinea de percepție a formei (analiza perceptuală complexă, perceperea detaliilor și constanța formei);
 • rapiditatea în reacții (timpul de reacție simplu, timpul de reacție în accesarea memoriei și timpul de reacție în alegeri);
 • capacitatea decizională (capacitatea unei persoane de a alege în mod rațional între mai multe elemente alternative disponibile).

PERSONALITATEA ȘI ATITUDINILE

 • autonomia personală;
 • stilul explicativ;
 • copingul comportamental;
 • copingul cognitiv-emoțional;
 • credințele iraționale;
 • profilul distresului emoțional;
 • dezirabilitatea socială;
 • schemele cognitive dezadaptative;
 • acceptarea necondiționată a propriei persoane.

INTERESELE ȘI VALORILE

EMOȚIILE ȘI COMPORTAMENTELE

 • depresia;
 • anxietatea;
 • tulburări de personalitate;
 • emoțiile, stările, gândurile și comportamentele unei persoane (instrumente de screening al principalelor probleme de sănătate mintală);
 • felul specific în care reacționează o persoana în funcție de anumite situații etc.
 • tulburările de comportament alimentar;
 • distres;
 • vulnerabilități psihologice;

APTITUDINILE NON-COGNITIVE

 • aptitudini fizice;
 • aptitudini psihometrice;
 • aptitudini vizuale;
 • aptitudini auditive;
 • aptitudini muzicale;
 • aptitudini artistice;
 • aptitudini interpersonale.
 • evaluări ale altor situații și componente psihologice.