Corporate

 • Reziliență organizațională;
 • Consiliere pentru orientarea în carieră;
 • Diagnoză și intervenție organizațională;
 • Evaluarea și selecția de personal;
 • Investigarea cauzelor stresului ocupațional și proiectarea de programe de management al stresului;
 • Evaluarea pentru consiliere în carieră;
 • Evaluarea capacității decizionale și a aptitudinilor interpersonale;
 • Abordarea strategică a copingului cognitiv-emoțional;
 • Analiza, prevenirea și intervenția asupra fenomenelor de inadaptare profesională;
 • Studiul și prevenirea stresului ocupațional;
 • Generarea profilor ocupaționale.